ĐƯỜNG CÔNG DANH

Đường vận mệnh tiết lộ gì về công danh, sự nghiệp của bạn?

Chỉ tay đường vận mệnh nói gì về công danh của bạn? – Đường Vận mệnh đổi hướng Khi phương hướng phát triển của đường Vận mệnh có sự thay đổi, báo hiệu tương lai gần công việc của người này có sự biến động, nhưng chỉ cần đường Vận mệnh không bị đứt đoạn

Tướng chỉ tay tiết lộ về công việc trên đường công danh

Đường Công danh thể hiện rõ nét tiến trình của sự nghiệp công việc, đời sông. – Đường Công danh đơn Đường Công danh tượng trung cho sự nghiệp có thành công hay không. Nếu đường Công danh sâu đậm, báo hiệu là người có được sự vui vẻ và như ý trong công việc,

Đường tiền tài qua chỉ tay thẻ hiện ở những đặc điểm nào?

Chỉ tay trong lòng bàn tay phần nào đã báo hiệu tiền tài cũng như cuộc đời có thành hay bại. – Xem chỉ tay đường tiền tài có gò Mộc Tinh đẹp, xuất hiện hình vuông trên gò Mộc Tinh. – Gò Thủy Tinh nở nang, gò Thái Âm hơi vung, nhiều đường hướng

Sự nghiệp một người qua đường chỉ tay nói lên điều gì?

Nếu đường sự nghiệp dài, rõ nét, chạy thẳng giữa lòng bàn tay, chứng tỏ đó là người rất giỏi giang, lập nghiệp từ rất sớm. Nếu đường sự nghiệp bị đứt đoạn, bạn là người có tâm lý không vững vàng, dễ chịu tác động từ những yếu tố xung quanh. Đường sự nghiệp