Đường tiền tài qua chỉ tay thẻ hiện ở những đặc điểm nào?

Chỉ tay trong lòng bàn tay phần nào đã báo hiệu tiền tài cũng như cuộc đời có thành hay bại.

– Xem chỉ tay đường tiền tài có gò Mộc Tinh đẹp, xuất hiện hình vuông trên gò Mộc Tinh.

– Gò Thủy Tinh nở nang, gò Thái Âm hơi vung, nhiều đường hướng thượng

– Xem chỉ tay đường tiền tài thường có đường Gia tài từ gò Kim tinh chạy lên gò Mộc tinh và cuối đường có Thập tự.

– Một dấu (*) ở phần trên gò Kim tinh gần đường sinh mệnh( Sinh đạo) cũng là dấu hiệu của đường chỉ tay tiền tài

– Vòng tròn trên gò Thái dương: chủ về giàu có và sang trọng

– Bói chỉ tay đường tiền tài là gòThái dương có ngôi sao: chủ nhân gần như là “con cưng” của Thần tài, họ vừa có danh vọng vừa có sự giàu sang.

– Xem chỉ tay đường tiền tài thường có đường Định mệnh từ gò Thái âm chạy lên ngón giữa: sẽ gặp được thành công bất ngờ và to tát.

– Hình tam giác trên gò Thái dương cũng là dấu hiệu của đường chỉ tay tiền tài

-Đường công lao đẹp (ligne de mérite) chạy từ Sinh đạo lên gò Thái dương, Mộc tinh và Thổ tinh.

– Xem bói chỉ tay đường tiền tài thường có hình nhánh nạng nhỏ hướng thượng phát xuất từ khoản giữa gò Kim tinh và Thái âm: chủ nhân được tăng địa vị xã hội và tài sản.

Xem chỉ tay đường tiền tài qua các đường khác

– Đường chỉ tay tiền tài thường có đường trực giác rất đẹp

– Bói chỉ tay đường tiền tài thường có cả 2 đường Định mệnh và Thái dương: đó được coi là sự dung hòa giữa định mệnh và may mắn.

– Xem chỉ tay đường tiền tài thường có Hình nấc thang ( )=( ) hoặc hình chữ điền.

– Đường Hôn nhân cong về phía trên (chủ nhân có được gia tài lớn là nhờ người đàn bà ở cạnh mình) đây cũng là một nét tướng của đường chỉ tay tiền tài.

– Ngón áp dài hơn ngón trỏ (tâm hồn nghệ sỉ, thành công).

– Được coi là đường chỉ tay giàu có thì ở cuối đường trí đạo có hình tam giác: có sự hộ trì của quý nhân cao sang.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *